از راهبردهای پابرجا بخش بازرگانی بر اساس سند آمایش سرزمینی استان اصفهان در سال ۱۳۹۸

از راهــــبردهای پابـــرجا بخش بازرگانی بر اساس سند آمایش سرزمینی استان اصفهان در سال ۱۳۹۸ ابلاغی از طرف استاندار محترم به شرح ذیل می باشد :

 • مدیریت اثر بخش عرضه و تقاضای بازار
 • ایجاد و گسترش نواحی صنعتی ویژه پردازش و صادرات مجدد در مناطق ویژه اقتصادی استان
 • حمایت از برند سازی ، شناسنامه دار شدن و هویت دهی به تولیدات استان
 • مدیریت اثر بخش واردات وتوسعه صادرات غیر نفتی اصفهان ( توسعه صادارت کالاها و خدمات صادراتی)
 • مدیریت اثر بخش در فضای کسب و کار اینترنتی
 • تکمیل و توسعه زنجیره ارزش
 • گسترش و تقویت ظرفیت های نگهداری ( سردخانه ، سیلو و انبار ) در قطب ها و مراکز تولید کشاورزی استان و پیوند بین مراکز تولید و مصرف

از راهبردهای ما بر طبق مطالعات آمایش سرزمین استان اصفهان در سال ۱۳۹۷

بر طبق مطالعات آمایش ســرزمین استان اصفـــهان در سال ۱۳۹۷ از سازمان برنامه و بودجه استان اصفــهان و بر اساس گزارش بــرنامه پنجم توسعه ، استان اصفهان به عنوان یکی از رتبه های برتر توسعه یافتگی صنعـتی ، معدنی و تجــاری کشور بوده که به دلیل وجود مزیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی و با دارا بودن ۹۰۹۹ واحد صنعتی فعال با سرمایه گذاری بالغ بر ۴/۴۸۶,۱۶۵ میلیارد ریال و اشتغالزائی برابر با ۶۷۶,۲۴۲ نفر ، رتبه اول در سرمایه و رتبه دوم در تعداد اشتغال واحدهای فعال صنعتی را در کل کشور به خود اختصاص داده است .

از نظر دارا بودن ۸۶۶۳ طرح نیمه تمام صنعتی ( جواز تاسیس و طرح و توسعه ) با پیش بینی سرمایه گذاری ۱/۱۸۰,۴۲۱ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال ۵۷۸,۲۷۲ نفر به ترتیب با رشدی معادل ۴۹ درصد و ۱۲۸ درصد نسبت به ابتدای برنامه پنجم توسعه رتبه اول کشوری در سرمایه و اشتغال پیش بینی شده و با رشد ۳۸ درصدی رتبه دوم کشوری در تعداد طرحها را دارا می باشد .

وجود ۱۱ درصد کل کارگاههای صنعتی کشور در استان از ویژگی های بخش صنعت استان می باشد و می توان گفت اصفهان صنعتی ترین استان کشور است .

اصفهان با دارا بودن ۷۸ شهرک صنعتی ،رتبه اول در داشتن تعداد شهرک های صنعتی را در کشور به خود اختصاص داده است.اصفهان با ۱۲ هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی نیز مقام نخست را در کشور دارد.

در بخش کشاورزی علی رغم خشکسالی شدید و اینکه در استان اصفهان تنها ۴/۲% از اراضی قابل کشت کشور وجود دارد ولی بالغ بر ۶% محصولات کشاورزی در این استان تولید می گردد. سهم اشتغال در بخش کشاورزی در اصفهان ۱۷۰هزار نفر می باشد .

استان اصفهان رتبه اول تولید شیر و رتبه دوم تولید گوشت مرغ را به خود اختصاص داده است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دارای ۱۱ مرکز رشد در سال ۱۳۹۴ بوده که این شهرک از لحاظ وسعت جایگاه اول و از لحاظ تعداد شرکت و حجم سرمایه گذاری رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است .

استان های اصفهان ، تهران و مرکزی از لحاظ بهره مندی از تسهیلات و امکانات بخش بهداشت و صنعت سلامت دارای رتبه های بالای کشور می باشند .

استان اصفهان پس از تهران ، رتبه دوم در کشور از حیث برخورداری از شاخص های اقتصادی – اجتماعی را به خود اختصاص داده است .

در این پژوهش جامع ، ۵۳ مورد پارامتر در حوزه های مختلف اجتماعی – اقتصادی که می تواند بر توسعه یافتگی استان تأثیر داشته باشد مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است .

در پژوهش حاضر متغیرها به دو دسته کلی تقسیم می گردند :

۱- متغیرهای توسعه
۲- متغیرهای زیربنائی اجتماعی

۱- در متغیرهای توسعه ، شاخص های زیر در نظر گرفته می شود :

 • متوسط هزینه های خوراکی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار روستایی و یک خانوار شهری
 • نسبت هزینه های خوراکی به غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی
 • متوسط درآمد سالیانه یک خانوار روستایی و یک خانوار شهری
 • نرخ بیکاری
 • بار تکفل
 • درصد شاغلان بخش خدمات و صنعت و معدن
 • نرخ بی سوادی
 • درصد تعداد معادن در حال بهره برداری استان به کشور
 • تعداد شاغلان بخش معدن
 • ارزش تولیدات بخش معدن
 • سطح عملکرد محصولات زراعی ( غلات ، حبوبات ، محصولات صنعتی ، سبزیجات ، محصولات جالیزی ، محصولات علوفه ای و سایر )
 • سرانه ارزش تولیدات کارگاه های صنعتی
 • سرانه ارزش افزوده کارگاه های صنعتی
 • ارزش سرانه تولید شیر
 • سرانه تولید گوشت قرمز
 • سرانه تولید گوشت مرغ
 • سرانه تولید تخم مرغ
 • درصد افراد تحت پوشش مجتمع های حمایتی شهری به جمعیت شهری
 • درصد افراد تحت پوشش مجتمع های حمایتی روستایی به جمعیت روستایی
 • تعداد واحدهای صنعتی با اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر
 • درصد تعداد واحدهای دامی استان به کل کشور
 • تعداد مشترکین برق خانگی به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت

۲- در متغیر امکانات زیربنایی و اجتماعی ، شاخص های زیر لحاظ گردیده اند :

 • ضریب شهرنشینی
 • بُعد آبادی
 • نرخ باسوادی زنان
 • نرخ باسوادی جمعیت روستایی
 • نرخ باسوادی جمعیت شهری
 • نرخ اشتغال
 • نسبت جمعیت به تعداد زمین های ورزشی
 • نسبت جمعیت به تعداد سالن های ورزشی
 • تعداد دانشجو به ازای هر ۱۰ نفر
 • گنجایش سینماها
 • نسبت جمعیت به تعداد کتاب کتابخانه های عمومی
 • سرانه پزشک متخصص به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر جمعیت
 • سرانه دندان پزشک به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر جمعیت
 • سرانه تخت بیمارستان به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر جمعیت
 • تعداد بیمارستان به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر جمعیت
 • تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر جمعیت روستایی
 • تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر جمعیت
 • تعداد بیمه شده تأمین اجتماعی به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت
 • تراکم نسبی راه های اصلی
 • تراکم نسبی راه های فرعی
 • درصد مصرف کنندگان گاز تجاری و صنعتی به کل مصرف کنندگان
 • درصد روستاهای دارای برق استان
 • نسبت جمعیت به تعداد تلفن های واحدهای مسکونی
 • درصد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به مساحت استان
 • تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی
 • ضریب نفوذ تلفن ( کل جمعیت )
 • ضریب نفوذ تلفن ( جمعیت شهری )
 • متوسط تعداد شاغلان در امور پژوهشی به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر شاغل
 • متوسط تعداد پژوهشگران تمام وقت به ازای هر ۱۰/۰۰۰ نفر شاغل
 • درصد برخورداری هر استان از قابلیت منابع آب
 • سرانه سپرده بانکی در هر یک از استان های کشور

جدول رتبه بندی استانها از حیث شاخص های توسعه و شاخص

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.