• آدرس دفتر: میدان فیض، خ آپادانا اول، کنار بانک پارسیان، کوچه عصاچی، ساختمان تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی
  • شماره تماس : ۰۳۱۳۶۵۶۰۰۰۰
  • داخلی : ۲۵۲۹- ۲۵۱۸
  • شماره واتساپ : ۰۹۹۱۳۵۶۴۹۳۹
  • ایمیل: info@isfahanfi.ir
  • آقای دکتر گوهریان: ۰۹۱۳۱۱۸۶۶۳۷
  • آقای بختیاری: ۰۹۱۳۱۰۰۳۱۳۶
  • آقای مرادیان نژاد: ۰۹۱۳۳۱۳۹۷۵۹
  • آقای قاضی عسگر: ۰۹۱۲۲۲۲۹۹۸۴

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.